Thursday, December 31, 2009

Aqal kya hoti ha?

Aqal kya hoti ha?

Asman ne kaha boht buland hoti ha

Zamen ne kaha boht wasee hoti ha

Samandr ne kaha boht gehri hoti ha

OR

Pathan ne kaha

"Wo kiya hoti ha"

No comments:

Post a Comment