Saturday, January 2, 2010

Dosti

'Mehwar-e-Sooch' Donu ka Aik he hai,,,,,


Mujhe 'USS' say, Aur Ussy 'KHUD' say,


fursat nahi milti..

No comments:

Post a Comment