Saturday, January 2, 2010

Great sms.

Hindu ask Muslim: Hum Murdon ko jalate hain

or Tum dafnate ho batao kiyun?

Muslim says: Khazana dabaya jata he

or Kachra jalaya jata hai..

No comments:

Post a Comment