Saturday, January 2, 2010

Kanjusi

.+""++""+

>"+. --- .+"-->

"+.+"

Zid apni

na chori,


Pyar bhara

Dil torr

diya,


Bus ek rupay

Ki khatir

Tum ne,


SMS Karna

Chhor diya...

No comments:

Post a Comment